EXTEMPORE

Ex-tempore v oblikovanju gline

V CIRIUS Vipava vsaki dve leti organiziramo ex-tempore v oblikovanju gline.

K temu nas je spodbudilo dejstvo, da tovrstnih prireditev ali delavnic oblikovanja gline za učence ni. Cilj dejavnosti je spodbujanje ustvarjalnosti in likovnega izražanja. Dogodka se udeležujejo učenci osnovnih šol s prilagojenim programom (OŠPP) severno-primorske regije. Poteka v obliki delavnice, kjer učenci skupaj ustvarjajo, pridobivajo in izmenjujejo izkušnje, se spoznavajo in družijo. Ex-tempore predstavlja zaključek dela interesne dejavnosti v tem šolskem letu. Za učence, ki se ga udeležijo, pa predstavlja nagrado za delo in spodbudo za naprej.

Letos bomo spoznavali tehnike dodajanja, odvzemanja in odtiskovanja. Oblikovali bomo reliefne slike, ki jih bomo ob koncu sestavili v skupni izdelek, in sicer neke vrste totem. Poleg estetske bo skulptura imela dodano vrednost, saj bo učencem omogočala različne tipne zaznave.